O Firmie

IZICONSULTING Ireneusz Zasański
Uskorz Mały 2a
56-100 Wołów
tel. 603-381-735
e-mail: iz@iziconsulting.pl

Profil działalności :
  • Prowadzenie inwestycji według Warunków Kontraktowych FIDIC,
  • Koordynacja, Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru, Inżyniera Rezydenta, Inżyniera Kontraktu,
  • Pełnienie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
  • Wszelkie inne działania związane z prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji według wymagań Zamawiającego,


 20 lat doświadczenia w ramach budowy dróg kołowych i kolejowych oraz innych inwestycji infrastrukturalnych i hydrotechnicznych.

Członkostwo SIDIR - Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według wzorców FIDIC, Banku Światowego oraz EBRD.

Copyright Nazwa.pl